کتاب Retreatments : Solutions for Apical Diseases of Endodontic Origin

[ad_1]

ده فصل از این جلد به س basicالات اساسی در مورد این ناحیه پاسخ می دهد ، بنابراین پزشکی که با بیماری آپیکال منشا pul پالپ روبرو است راه حل هایی را برای آن پیدا خواهد کرد و هدف این متن / اطلس ارائه راهنمایی برای رویکرد تشخیصی و اجرای آن است. این یک مورد از درمان مجدد ریشه موارد پیچیده است. این کتاب با بیش از 150 مورد بالینی توسط نویسندگان مشهور جهان از ملیت های مختلف غنی شده است ، با نمادهای با کیفیت بالا ، صندوق های توسعه و الگوریتم های تصمیم گیری که حرفه ای را در انتخاب درمانی راهنمایی می کند ، نشان داده شده است.

[ad_2]

source