کتاب Révolutions françaises : Saint-Just et l'Invisible suivi de Les trois B. suivi de Cérémonial pour un Combat – Théâtre

[ad_1]

از اواخر قرن هجدهم تا پایان قرن نوزدهم ، جامعه فرانسه امیدهای زیادی داشت. این موج درخشان به زودی نام “انقلاب” را به خود گرفت ، که از نظر بسیاری به یک اصطلاح مقدس تبدیل شده است ، نوید آینده متشکل از پیشرفت اجتماعی و عظمت انسانی. سه قطعه ای که این حجم را تشکیل می دهند مانند سه اثر از فاجعه جهانی انقلاب است: جادوگری که از “دشمنان سرسخت” او ترسیده است اما به سرعت “فرزندان خود را” می بلعد (سنت-جوست و پنهان). این امر می تواند به بازگشت جهان باستان با لباس اعتدال ، با وجود طغیان های اخیر مخلوط کردن معادل ها (سه ب) ، و بعداً از کمون پاریس (نبرد جشن) ، آخرین نبرد انقلاب منجر شود. . با شکست سنگین تحریم شد ، اما با یک مسابقه قهرمانانه با دادگاه و با آواز امید به پایان رسید.

[ad_2]

source