کتاب Revolutions

[ad_1]

تصاویر جمع آوری شده در این کتاب منحصر به فرد ، مستندات بصری خیره کننده ای از وقایع مهم انقلابی ، از کمون پاریس 1871 تا مجموعه “انقلاب های ناتمام” ، از مه 1968 در فرانسه تا قیام زاپاتیستا در اواسط دهه 1990 ارائه می دهد. لحظه لحظه تصویربرداری ، داستان این مبارزات را به گونه ای بیان می کند که متون به ندرت می توانند آن را انجام دهند ، با وقوع انقلاباتی به عنوان رویدادهای پیچیده و آشفته که ناشی از عملکرد انسانهای واقعی و تنفسی است که تاریخ خود را می سازند. مورخان برجسته گیلبرت اشکار ، انزو تراورسو ، ژانت هابل ، پیر روست و مایکل لو در مورد عکسها توضیحاتی ارائه دادند این نسخه شامل یک متن آخر توسط نویسنده است.

[ad_2]

source