کتاب Richard Dawkins, C. S. Lewis und die großen Fragen des Lebens

[ad_1]

ریچارد داوکینز (زیست کتابهای پرفروش Der Der Gotteswahn) زیست شناس مشهور و بدبین خدا از یک سو – استاد ادبیات ، فیلسوف و مدافع CS Lewis از طرف دیگر. در یک تقابل خیالی ، آلیستر مک گراث ، بیولوژیک شناس و متکلم مشهور از دانشگاه آکسفورد به آنها اجازه می دهد تا با موضوعات مختلف روبرو شده و عقاید خود را توضیح دهند. این در مورد اعتقاد ، شواهد و شواهد ، در مورد برتری آشکار یک دیدگاه طبیعت گرایانه نسبت به جهان ، در مورد طبیعت انسان و جستجوی غیرقابل انعطاف برای معنی است. هرکسی که از تعارض بین علم و ایمان نترسد ، این کتاب خیره خواهد شد!

[ad_2]

source