کتاب Richard III

[ad_1]

داستان ظهور و سقوط یک حاکم قاتل ، پر از کلاهبرداری دربار ، شوخ طبعی سیاه و بصیرت روانشناختی ، پادشاه ریچارد سوم گوژپشت از طریق فریب و قتل به قدرت رسیده است و برای حفظ حکومت خود در هیچ جایی متوقف نخواهد شد. اما وقتی همه چیز گفته و انجام شود ، او هزینه ماشینکاری های خود را می پردازد ، در این نمایشنامه تاریخی که در دوران جنگ های گل سرخ اتفاق می افتد. یک داستان تاریک با لمس کمدی در میان بسیاری از تراژدی ها ، ریچارد سوم مانند بسیاری از آثار نمایشنامه نویس بزرگ ، هنوز در فرهنگ قرن 21 طنین انداز است.

[ad_2]

source