کتاب Richard Nixon

[ad_1]

این زندگینامه خوانندگان را به ریچارد نیکسون از جمله خدمت سربازی ، فعالیت سیاسی اولیه و رویدادهای مهم دولت نیکسون از جمله مناظره با جان اف کندی ، جنگ ویتنام ، رسوایی واترگیت و استعفا معرفی می کند. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. جدول زمانی ، اطلاعات سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. آنها با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارند و با استانداردهای دولتی مرتبط هستند. کتابخانه Checkerboard اثر چاپ و نشر Abdo ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

source