کتاب Rivage funeste

[ad_1]

آریان در دهکده ای زندگی می کند که پر از انواع شایعات در مورد هلن ، پیرزنی است که تنها در یک غرق در آب زندگی می کند. یک نوجوان دوست دومی است ، بنابراین به نظر می رسید که این شایعات همیشه بیش از حد ارزشمند است. اما یک سری اعتراضات می تواند همه چیز را تغییر داده و تهدید کند.

[ad_2]

source