کتاب Robin

[ad_1]

از تخم مرغ آبی گرفته تا پرنده در حال پرواز ، همه چیز را در مورد مراحل مختلف چرخه زندگی یک رابین بیاموزید. از دیدگاه رابین ، خوانندگان اولیه تجربه دست اول را در زندگی خود کسب می کنند. جملات ساده به رشد تشخیص کلمات و بهبود مهارت خواندن کمک می کند. هر کتاب در این مجموعه شامل فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و شرح حال نویسنده است.

[ad_2]

source