کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 1

[ad_1]

این مجلدات از “پیشرفت در سیستمهای هوشمند و رایانه” مقالاتی را که در سومین کنفرانس ایبری در زمینه رباتیک ارائه شده است برجسته می کند (Robot 2017) این کنفرانس از 22 تا 24 نوامبر 2017 در سویل ، اسپانیا برگزار می شود و بخشی از مجموعه کنفرانس هایی است که توسط SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه رباتیک اسپانیا) و SPR (انجمن رباتیک پرتغال) برگزار شده است. این کنفرانس بر فعالیت های علمی و فناوری ربات ها در شبه جزیره ایبری تمرکز دارد ، اگرچه برای تحقیقات و نمایندگان سایر کشورها آزاد است. از این رو ، بیش از 500 نویسنده از 21 کشور دارد. این جلوه ها پیشرفت های علمی ، بلکه کاربردهای صنعتی رباتیک را نیز در پی دارد و به دنبال ایجاد همکاری های جدید بین صنعت و دانشگاه است.

[ad_2]

source