کتاب Robot Son

[ad_1]

اینها حرفهای تکان دهنده ای بود که وی گفته بود – از عجیب بودنش تکان دهنده بود – که با همه چیز در تضاد بود … رابرت اف یانگ نویسنده کاندیدای هوگو بود که به نثر غنایی و احساسی معروف بود. کارهای او در داستانهای شگفت انگیز ، داستانهای خارق العاده ، داستانهای شگفت انگیز ، پلیبوی ، شنبه شب عصر ، کولی ، مجله گلکسی و واقعیت و داستان علمی آنالوگ ظاهر شده است.

[ad_2]

source