کتاب Robotics Research : Volume 2

[ad_1]

ISRR ، “سمپوزیوم بین المللی تحقیقات رباتیک” ، یکی از سمینارهای برجسته در زمینه رباتیک است که طی دو دهه گذشته برخی از مهمترین سهم ها را در زمینه ایجاد کرده و همیشه داشته است. این کتاب با ارائه طیف گسترده ای از موضوعات در زمینه رباتیک ، نتایج هفدهمین دوره تحقیقات رباتیک ISRR15 را ارائه می دهد. محتوای مشارکت ها پوشش گسترده ای از وضعیت فعلی تحقیقات رباتیک را فراهم می کند: تحولات و چالش ها در مبانی نظری و فناوری آن و تحولات در زمینه های کاربردهای سنتی و جدید تنوع ، مدرنیته و گستردگی کار در این زمینه ها نشان دهنده بلوغ زمینه رشد و گسترش دامنه و تعریف وضعیت هنر رباتیک و مسیر آینده آن است.

[ad_2]

source