کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :

[ad_1]

الكساندر شوپ بررسی می كند كه چگونه می توان رفتار غریزی واكنش پذیر ، مشابه واکنش های غریزی كه توسط ارگانیسم ها جاسازی شده است ، توسط ربات های متحرك هوشمند برای گسترش روش های تفكر كلاسیك به دست آورد. این برنامه کاربردهای احتمالی رویکردهای واکنشی را شناسایی می کند ، زیرا آنها اجازه می دهند تا زمان پاسخ سریع ، دوام را افزایش دهند و از ظرفیت انتزاعی بالایی برخوردار باشند ، اگرچه روش های تعاملی به طور جهانی قابل استفاده نیستند. برنامه های انتخاب شده جلوگیری از مانع و موقعیت یابی نسبی است – که می تواند برای ناوبری نیز استفاده شود – و ترکیبی از این دو است. سپس اجرای رفتارهای غریزی تعاملی وظایف مشخص شده در شبیه سازی ، با تجربیات دنیای واقعی تأیید می شود.

[ad_2]

source