کتاب Rock Fragmentation by Blasting

[ad_1]

این مجموعه مقالات هم اندیشی طیف گسترده ای از مباحث مربوط به تکه تکه شدن سنگ را شامل می شود ، از مطالعات موردی با دقت مستند گرفته تا تلاش ها ، به عنوان مثال ، تا نمایش های کسری از روند شکستگی.

[ad_2]

source