کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation

[ad_1]

این کتاب که تحت مجوز CC BY موجود است ، بررسی می کند که آیا و چگونه سیاست های روسیه در قبال منطقه شرق دور این کشور – و به طور کلی آسیای شرقی – و از زمان شروع بحران اوکراین و الحاق کریمه توسط روسیه تغییر کرده است. پس از الحاق سال 2014 و متعاقب آن وضع رژیم تحریم علیه این کشور ، کرملین بر روند شرقی در روابط خارجی خود تأکید کرد. اما از زمان آغاز بحران فعلی در روابط با غرب ، “محور روسیه به سمت شرق” ماهیت – داخلی و بین المللی – شدت یا تغییر یافته است؟ به جای در نظر گرفتن “محور” اعلام شده به عنوان واقعیت و کاوش در عواقب آن ، همکاران این جلد کشف می کنند که آیا این محور واقعاً اتفاق افتاده است یا آنچه که امروز می بینیم ادامه روند ، نگرانی ها و بلند پروازهای بلند مدت است.

[ad_2]

source