کتاب Schnapsidee : Jupp Schulte ermittelt

[ad_1]

هیجان جدید Reitemeier / Tewes در مورد جامعه خوب و بد است ، و به هر حال ما یاد می گیریم که چگونه شغل ایجاد می شود ، و در رستوران ها و کافه هایی که با کمترین سیاستمداران در برلین و شرق وستفالیان-لیبی روبرو می شوید و هنوز هم خوشمزه ترین را می خورید. زیرا نویسندگان نه تنها متخصص نیستند ، بلکه قهرمانان آنها نیز هستند. یوپ شولت ، مهمترین و مهمترین چیز در فیلم Reitemeier / Tewes به همان اندازه ضروری است که Schlaubauer Anton Fritzmeier ، که به طور تصادفی برای رفتن به زادگاه خود در سفر به برلین بسیار دشوار بود: یک ایده دیوانه برای رفتن با شما به برلین! بنابراین رمان جدید را اتفاقی نمی نامند: یک ایده دیوانه.

[ad_2]

source