کتاب Schuldgefühle : Postnazistische Mentalitäten in der frühen Bundesrepublik. Eine Studie aus dem Gruppenexperiment am Institut für Sozialforschung

[ad_1]

مطالعه پیتر فون هازلبرگ ، که برای اولین بار در اینجا منتشر شد ، یک سند اصلی در مورد وضعیت جمعیت آلمان غربی در دوره پس از جنگ است. این نسخه به عنوان بخشی از “آزمایش جمعی” که توسط موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت در سال 1950/51 انجام شد ، ایجاد شده است. هازلبرگ رابطه ای بین گناه و ترکیب سوژه در دوران پسا نازی ایجاد می کند. بنابراین ، این جلد دیدگاه های جذابی را در مورد تاریخ جامعه و طرز تفکر در جمهوری فدرال اولیه ارائه می دهد.

[ad_2]

source