کتاب Schuldrecht

[ad_1]

تعهدات قانونی بخشی از موضوع اجباری امتحانات قانون ایالتی است. قوانين مربوط به اعمال غيرمجاز ، غني سازي غيرقانوني و هيچ مديريت قرارداد (GoA) در كتاب درسي براساس موارد كلاسيك و مثالي ارائه شده است. تاریخچه حقوقی و قانون تطبیقی ​​به درک بهتر نحوه حل اختلافات حقوقی کمک می کند. موضوع به وضوح ، در یک فضای قابل کنترل و با اطلاعات زیادی در مورد روش و حل مسئله ارائه شده است. نسخه ششم به طور مداوم به روز شده و ساده شده است.

[ad_2]

source