کتاب Schulsozialarbeit

[ad_1]

مددکاری اجتماعی مدارس به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره بسیاری از مدیران مدارس ، معلمان و دانش آموزان تبدیل شده است – این امر خود را از نظر شغلی و سیاسی تقویت کرده است. اما مددکاری اجتماعی مدرسه چیست؟ چه روشهایی خود را در عمل ثابت کرده اند؟ مهارت های اساسی در زمینه کار چیست؟ Karsten Speck اصطلاحات کلیدی را توضیح می دهد ، چارچوبی برای یک خط تجارت تعریف می کند – از س legalالات حقوقی گرفته تا امور مالی ، اصول تجارت و تأثیر کار اجتماعی مدارس تا استانداردها و س questionsالات مربوط به توسعه کیفیت. مقدمه ای جامع در مورد کار اجتماعی مدرسه برای مبتدیان در زمینه کار و در عین حال مروری مختصر برای معلمان و محققان. اکنون نیز با سوالات و راه حل های مسابقه.

[ad_2]

source