کتاب Schwarze Räume / Black Spaces : Ein architektonisches Phänomen

[ad_1]

نشریه “اتاق های سیاه” به پدیده فضای بدون نور می پردازد. چگونه این فضای به ظاهر نامحدود را درک کنیم؟ وقتی پارامترهای مکانی در واقع ناسازگار هستند چگونه می توان فضا را تجسم و طراحی کرد؟ یک گروه پروژه در دانشگاه فنی مونیخ از منظرهای مختلف موضوع را بررسی کردند. بر اساس وظایف طراحی خاص مانند سینما ، پناهگاه و کاباریوم ، این “فضاهای سیاه” به روشی مانند فرآیند تحلیل و توسعه یافته اند. گفتگوها با معماران Donatella Fioretti ، Astrid Stover و Francesca Torzo در مورد این پدیده معماری بحث می کنند. نقل قولهای کوتاهتر و کوتاهتر از معماران ، هنرمندان و فیلمسازان می آیند که به روشهای بسیار متفاوتی موضوع را روشن می کنند.

[ad_2]

source