کتاب Schweigende See : Nordsee-Krimi

[ad_1]

جسد زنی که در این جزیره زندگی می کرد ، اخیراً در ساحل سیلت پیدا شد. رئیس بازرس جان بنتین تعجب می کند که چه کسی ممکن است قصد کشتن او را داشته باشد. زیرا یکبار حمله به آنها انجام شد. تحقیقات بنتین پیچیده تر از حد انتظار است ، زیرا این قتل او را به یک واقعه ناشناخته در گذشته آلمان و آلمان منتقل کرد که برخی از مردم دوست داشتند آن را برای همیشه پنهان کنند. با وحشت او ، پدرش نیز نقش مهمی در این امر دارد.

[ad_2]

source