کتاب Science and Me : Inspired by the Discoveries of Nobel Prize Laureates in Physics, Chemistry and Medicine

[ad_1]

برخی از مردان و زنان الهام بخش برندگان جایزه نوبل در فیزیک ، شیمی و پزشکی از سال 1901 تا به امروز ، از جمله ماری کوری ، هرمان جوزف مولر و دونا استریکلند. با نگاهی اجمالی به زندگی غافلگیرکننده و کشف های گاه به گاه تصادفی گروهی از دانشمندان خارق العاده ، این گروه قابل توجه نشان می دهد علمی که در مدرسه می آموزید می تواند واقعاً جهان را تغییر دهد.

[ad_2]

source