کتاب Science with Street Value : A Physicist's Wanderings off the Beaten Track

[ad_1]

تئودور مودیس در کتاب پیشگامانه خود پیش بینی ها ، با استفاده از مفاهیم اساسی علمی برای پیش بینی پدیده های اجتماعی ، روش جدید و شگفت انگیزی را برای درک جامعه و خود ما به خوانندگان نشان داد. او اکنون رویکرد خود را به فیزیک اعمال شده در زندگی بیشتر تحت فشار قرار داده تا نشان دهد برخی از واقعیت های اساسی که در قوانین علمی بیان شده همه جا وجود دارند و از راه های ظریفی وارد زندگی ما می شوند که شاید از آنها آگاهی نداشته باشیم. وی در نوعی نسخه قرن بیست و یکم از گفتگوهای افلاطون ، بینش جدیدی درباره بسیاری از احتمالات و ابهامات زندگی در همه جا از مدیریت شغلی و روابط شخصی گرفته تا یافتن هدف در وجود فرد ارائه می دهد. این کتاب ذهن همه خوانندگان وفادار علم را قلقلک خواهد داد.

[ad_2]

source