کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان از شیوه نامه نویسی به عنوان یک رویکرد آموزشی و به عنوان ابزاری تحقیق در آموزش ریاضیات استفاده کرد. این فرصتی را برای نویسندگان فیلمنامه فراهم می کند تا استدلال های ریاضی و یا رویکردهای آموزشی خود را بیان کنند. این همچنین طیف وسیعی از روایت ها را در اختیار محققان قرار می دهد که می تواند با استفاده از دیدگاه های مختلف نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.فصول مختلف از استفاده از روش گفتگو حمایت می کنند و مزایا و ویژگی های خاص آن را برجسته می کنند. کلاسها هم برنامه های “سطح پایین” و هم استفاده از پلتفرم فناوری LessonSketch را بررسی می کنند. در این فصل یافته ها و بینش های چندین مطالعه اخیر که از اسکریپت نویسی در تحقیق و تمرین آموزش ریاضیات استفاده کرده اند ، ارائه شده است.

[ad_2]

source