کتاب Secouée par le Hirak : l'Algérie à la croisée des chemins

[ad_1]

از زمان آغاز جنبش در الجزایر ، هیچ تغییر سیاسی واقعی مشاهده نشده است. به استثنای برکناری بوتفلیکا ، مداخله رسمی ارتش در ریاست جمهوری و محصور کردن معترضین در صحنه شهری ، “رژیم جبهه آزادیبخش ملی” به کنترل خود ادامه می دهد. بدون دیدگاه سیاسی لیبرال ، هیراک گزینه دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه نمی دهد. با این حال ، جنبش مردمی الجزایر برای بازپس گیری قدرت خود و تصمیم گیری در مورد سرنوشت جمعی خود ، باید اشکال افقی سازمان را آزمایش کند.

[ad_2]

source