کتاب Secret Seven Adventure : Secret Seven #2

[ad_1]

در حال بازی یک بازی بومی آمریکایی در Little Thicket ، در کنار یک عمارت بزرگ به نام Milton Manor – کالین در حالی که از دیگران پنهان می شود از یک درخت بالا می رود و در حالی که منتظر پیدا کردن او است ، مردی را روی دیوار عمارت می بیند و خیلی زود پس از آن. مردی از درختی که کالین در آن پنهان شده است بالا می رود. چه اتفاقی می تواند به خاطر بهشت ​​بیفتد؟ به زودی هفت نفر در مورد یک گردنبند مروارید گرانبها به سرقت رفته مطلع می شوند. آیا مرد پنهان شده در درخت می تواند کاری به این سرقت داشته باشد؟ هفت نفر سرنخ های غیرمعمول را تحقیق و کشف می کنند. کلاه ، نشانه های خنده دار در کف نزدیک دیوار. آیا آنها سارق را به دنبال این سرنخ های عجیب پیدا خواهند کرد؟

[ad_2]

source