کتاب Secrets à l'ombre du manguier

[ad_1]

خانواده کیتا یک خانواده مالی معمولی نیستند. اینا به لطف دانش اجدادش در مورد گیاهان ، آینده را در صدف های دریایی می خواند و ساکنان محله را شفا می دهد. مادو ، پسرش ، استعداد او را به ارث برد و با Djinn ارتباط برقرار کرد. اما وقتی مادرش بدون هیچ اثری ناپدید می شود ، زندگی جوان مادو وارونه می شود. پدرش که از حوادث غرق شده بود ، او را نزد عمویش اسیر می کند. سپس یک دوره غم انگیز برای مادو آغاز می شود ، مشروط به آموزش سخت ، تا ملاقات او با مارابوت زندگی پسر کوچک را تغییر دهد. “به من نگفتند كه دست تو بیمار است. خوب است كه التماس كنی و مردم تو را ترحم می كنند.”

[ad_2]

source