کتاب Secrets of Success: Getting Into Medical School

[ad_1]

این درخواست برای دانشکده پزشکی به طور فزاینده ای رقابتی می شود ، هر ساله دانشجویان بیشتری درخواست می دهند. اگر می خواهند فرصتی برای ورود به مدرسه مورد نظر خود داشته باشند ، متقاضیان باید از هر فرصتی برای حضور در مسابقات استفاده کنند. رازهای موفقیت: ثبت نام در دانشکده پزشکی برای کلیه دانشجویان پزشکی بالقوه نوشته شده است و هدف آن راهنمایی متقاضیان در انتخاب صحیح در انتخاب مدارس و بهبود عملکرد آنها در روند درخواست است.

[ad_2]

source