کتاب Securities Regulation in a Nutshell, 12th

[ad_1]

این عنوان به شما کمک می کند از محتوای اصلی و مقررات قانون اوراق بهادار فدرال و ایالتی آگاهی پیدا کنید. این خلاصه ای از یک سیستم پیچیده سازمانی را ارائه می دهد. یک خلاصه معتبر ، شامل زمینه اصلی و وضعیت فعلی هر منطقه عمده ، در حالی که جزئیات و نقل قول ها را به حداقل می رساند. این بخش در مورد مقررات حاکم بر عرضه عمومی ، شرکتهای عمومی و معافیت از الزامات افشای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ، کارگزاران اوراق بهادار ، و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری صحبت می کند. این قانون همچنین مجازات ها ، مسئولیت های مدنی ، برنامه های خارج از سرزمین ، قانون دود-فرانک و همچنین قانون مشاغل را شامل می شود ، از جمله تأمین مالی جمعی و معافیت های مقرره A.

[ad_2]

source