کتاب Seeing Good, Doing Evil : The Limits of Moral Ignorance

[ad_1]

به گفته پولس رسول ، آنچه در مورد خدا می تواند شناخته شود – و بنابراین در مورد اخلاق – برای مردم روشن است ، بنابراین ما “بدون بهانه” هستیم. وقتی خدا با ما روبرو می شود ، هر اعتقاد و عملی که انجام دهیم ، در روز به نظر خوب می رسند ، اما اینطور نبودند. در زمان ما ، این ایده حداقل ناخوشایند و احتمالاً باورنکردنی شده است. مایکل دی راسل در مورد احتمالات بیان شده در این بیانیه بولین تأمل گسترده ای کرد و تلاش مشترکی را برای درک و پذیرش آن انجام داد. این در بحث اصلاحات پروتستان موضوع قرار می گیرد و برخی از پیشنهادات توضیحی را ارائه می دهد. مایکل با حفظ این که همه ما واقعی هستیم بدون هیچ بهانه ای ، مایکل پیشنهاد می کند چگونه این نتیجه را درک کنیم بدون اینکه برخی از روشهای معمول رسیدن به آن را بپذیریم.

[ad_2]

source