کتاب Seeking Virtue : Through History and Scripture

[ad_1]

هدف این کتاب جستجوی فضیلت از طریق تاریخ و کتاب مقدس است. مسیحیان باید برای داشتن یک زندگی با فضیلت تلاش کنند. مطالب این کتاب شامل صدها کتاب مقدس است که به م willمنان در جستجوی فضیلت کمک خواهد کرد. علاوه بر کتاب مقدس ، صدها نقل قول و داستان از منابع مختلف وجود دارد که مسیر زندگی پر فضیلت را روشن می کند. از طریق تمام منابع ارائه شده ، این کتاب منبعی برای کسانی است که به دنبال الهام برای داشتن زندگی ممتاز هستند. سهم بی نظیر این کتاب این است که نقل قول ها و داستان ها همه مستند و نقل شده است. این کتاب منبعی برای معلمان و مبلغان مسیحی خواهد بود که به دنبال تصاویر و نقل قول های مناسب برای استفاده در خطبه ها و دروس یکشنبه مدرسه هستند.

[ad_2]

source