کتاب Sein Geliebter Wildfang

[ad_1]

آیا دو غریبه اجتماعی قادر به غلبه بر شرایط بیرونی و یافتن عشق واقعی خواهند بود؟ هنگامی که او در جمع دوستان خوب خود ، دوک و دوشس سلکرک نباشد ، با تقدیم به چیزهای بدنامی که زندگی ارائه می دهد ، در تنهایی خود غرق می شود. به نظر نمی رسید خانم کنستانتین هارتلی بتواند از قوانین جامعه پیروی کند. به علاوه ، محدودیت های اجتماعی لذت او را از بین برده است. پس چرا زحمت می کشیم؟ او تصمیم گرفت که فشارهای اجتماعی را در این فصل نادیده بگیرد و فقط از خود لذت ببرد و بعد از یک برخورد اتفاقی ، شیث علاقه این پسر بچه را برانگیخت. مارکی ها نیز کنستانتین را با خود بردند. آیا این دو بیگانه اجتماعی قادر به تسخیر شرایط بیرونی و یافتن عشق واقعی خواهند بود؟

[ad_2]

source