کتاب Selbermachen : Eine andere Geschichte des Konsumzeitalters

[ad_1]

از DIY تا پخت کیک: چرا بسیاری از مردم آنچه را که می توانند بخرند تهیه می کنند؟ نگاهی به روشهای انجام خودتان دید جدیدی در مورد تاریخ مصرف ایجاد می کند. این مطالعه تاریخی (1880-1990) نشان می دهد “خودتان این کار را انجام دهید” ، به عنوان یک بازار بزرگ و “اقتصاد اخلاقی” که در آن مسائل مربوط به عرضه با ایده های درست و غلط ، هویت ها و الگوها پیوند می خورد. این نشان می دهد که تا چه اندازه سیستم اجتماعی-اقتصادی با این س shapedال شکل گرفته است: آیا خودتان این کار را انجام می دهید یا می خرید؟

[ad_2]

source