کتاب Selenoproteins : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد با هدف به روزرسانی روش های اخیر برای مطالعه جنبه های مختلف زیست پروتئین سلن ارائه شده است. این فصل ها که با روش های بسیار موفق هماهنگی مجموعه زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های لازم ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار ، مشاوره در مورد عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده هستند. سلنوپروتئین های قابل اطمینان و عملی: هدف از روش ها و پروتکل ها ، اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این ناحیه حیاتی است.

[ad_2]

source