کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :

[ad_1]

این کتاب بر اساس حداقل داده های ECG ، تکنیک های مورد نیاز برای پیش بینی آریتمی را مدت ها قبل از وقوع ، معرفی می کند. نویسندگان اطلاعات اساسی مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال های ECG ، از جمله پردازش پیش از سیگنال ECG ، استخراج ویژگی و طبقه بندی را توصیف می کنند. تکنیک های جدید و تطبیقی ​​پردازش ECG ارائه شده در این کتاب بسیار کارآمد و مناسب برای پیاده سازی در زمان واقعی بر روی ASIC ها هستند.

[ad_2]

source