کتاب Semantische Suche : Grundlagen und Methoden semantischer Suche von Textdokumenten

[ad_1]

جستجوهای معنایی برای پردازش متن ، بازیابی اطلاعات و تکنیک های پردازش دانش به منظور ارائه نتایج جستجوی بهتر از جستجوی متن کامل و ایجاد سد زبان در برابر نویسندگان ، به جستجوی اطلاعات می پردازند. این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان اجزای جستجوهای هوشمند را با استفاده از این فن آوری ها پیاده سازی و با یکدیگر ترکیب کرد و موتورهای جستجوی مختلف دیگری و یک اینترانت ایجاد کرد. تمرکز بر مبانی و اصول ساخت روشهای تحقیق معنایی در متون است. این کتاب با بسیاری از مثالهای عملی ، تجربیات عملی ، تکالیف و راه حل ها ، برای دانشجویان و مدرسین و همچنین برای توسعه دهندگان ، مدیران محصولات و پروژه ها و تصمیم گیرندگان ایده آل است.

[ad_2]

source