کتاب Sensors and Microsystems : Proceedings of the 19th AISEM 2017 National Conference

[ad_1]

این کتاب آخرین فناوری در زمینه سنسورها و سیستم های خرد را ارائه می دهد و پتانسیل شگفت انگیز روش ها و فناوری های جدید را نشان می دهد. این طیف گسترده ای از جنبه ها را شامل می شود ، از جمله: سنسورهای بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی. موتورها مواد میکرو و نانو تعامل و مکانیزم های انتقال سیگنال ؛ پلیمرها و مواد زیستی. الکترونیک و سنسورها سیستم های خرد تحلیلی ، سیستم های تشخیص و تحلیل سیگنال ؛ شبکه های حسگر ، و همچنین تکنیک های ساخت و برنامه های زیست محیطی ، غذایی و زیست پزشکی. این کتاب مجموعه ای از مقالات ارائه شده در نوزدهمین کنگره ملی AISEM در مورد حسگرها و سیستم های خرد است. این رویداد که در فوریه سال 2017 در لچه ایتالیا برگزار شد ، محققان ، کاربران نهایی ، تیم های فناوری و سیاست گذاران را گرد هم آورد.

[ad_2]

source