کتاب Shaping American Democracy : Landscapes and Urban Design

[ad_1]

این کتاب استدلال می کند که طراحی فضاهای ساخته شده بر نگرش های مدنی ، از جمله چشم اندازهای برابری اجتماعی و ادغام ، در آمریکا تأثیر می گذارد. طراحان و طراحان برجسته آمریكایی – از جمله فردریك لا اولمستد ، فرانك لوید رایت ، رابرت موزس و نیوبارنیست – نه تنها در نوشته های گسترده خود تصورات منحصر به فردی از دموكراسی را به تصویر كشیده اند ، بلكه ایده های آن را به صورت فیزیكی نیز مجسم كرده اند. با استفاده از معیارهایی مانند شکل گیری سرمایه اجتماعی ، پشتیبانی از ظرفیت انسانی و پایداری محیط زیست ، این کتاب استدلال می کند که طراحی های نزدیکتر با نسخه ای از دموکراسی ، مانند باغ های عمومی Olmsted یا بسیاری از پروژه های جدید شهری ، شرایطی را فراهم می کند که برای شکوفایی انسان مناسب تر است فردگرایی در جهت گیری آن ، مانند مدرنیسم شهری یا اکثر اشکال حومه ای.

[ad_2]

source