کتاب Sharks and Other Fishکوسه ها و ماهی های دیگر: خوانندگان مقطع ابتدایی تا راهنمایی در این کتاب علمی واقع بینانه 32 صفحه ای ، که بچه ها را به سفر با برخی از هیجان انگیزترین (و خطرناک ترین!) حیوانات جهان می برد ، حقایق شگفت انگیزی را درباره ماهی کشف می کنند! خواننده علوم برای کودکان: درباره برخی از حیوانات ، باید مراقب باشید. برخی دیگر بی ضرر یا حتی مفید هستند. اما آیا می دانید کدام یک است؟ خوانندگان پادشاهی حیوانات را کشف می کنند و کشف می کنند که کدام ماهی ها خطرناک هستند و کدام ها خطرناک نیستند – حقایق ممکن است شما را شگفت زده کند! شامل: خوانندگان از ابتدا تا انتها با حقایق علمی جذاب و تصاویر زنده متصل می شوند! این کتاب 32 صفحه ای حاوی کلمات واژه نامه ای است که در صفحه ای که در آن قرار دارد مشخص می شود و باعث افزایش درک و اطمینان خوانندگان می شود. مزایا: این کتابهای پرمخاطب و کم مطالعه خوانندگان و خوانندگان اولیه را که گاه در بدست آوردن حقایق درباره یکدیگر مردد هستند ، به خود جلب می کند. یکی از شگفت انگیزترین حیوانات در قلمرو حیوانات. واژه های واژه نامه با کمک به کودکان در برقراری ارتباط بیشتر با متن ، از والدین و معلمان پشتیبانی می کنند. چرا رورک: از سال 1980 ما متعهد به ارائه بهترین کتاب های غیر داستانی برای کمک به شما در ارائه بهترین موارد در زبان آموزان جوان هستیم. مضامین دقیق ما همه دانش آموزانی را که “در حال یادگیری خواندن” و “خواندن برای یادگیری” هستند تشویق می کند!source