کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma

[ad_1]

برنهارد گلد به این س answersال پاسخ می دهد که چگونه شرکت های بزرگ می توانند از طریق ماجراجویی سازمانی و با توسعه “رویکرد چرخش” – روشی که ترکیبی از نوآوری استارت آپ ها با توانایی های شرکت های بزرگ برای دستیابی به بهترین از هر دو جهان است. علاوه بر این ، نویسنده تجزیه و تحلیل عمیقی از اکوسیستم دره سیلیکون ارائه می دهد و با هدف ارائه راه حل قطعی برای ‘معضل مبتکر’ ، رویکردهای نوآوری شرکت های بزرگ را برای عصر دیجیتال معرفی می کند.

[ad_2]

source