کتاب Smart Computing and Informatics : Proceedings of the First International Conference on SCI 2016, Volume 1

[ad_1]

این جلد شامل 74 مقاله ارائه شده در SCI 2016: اولین کنفرانس بین المللی محاسبات هوشمند و انفورماتیک است. این کنفرانس طی 3-4 مارس 2017 ، ویساخاپاتنام ، هند برگزار شد و به طور جمعی توسط ANITS و Visakhapatnam و با پشتیبانی فنی از بخش CSI V – آموزش و تحقیقات و PRF ، ویزاگ برگزار شد. این جلد حاوی مقالاتی است که بیشتر به کاربردهای فناوری های پیشرفته هوشمند برای پردازش ویدئو ، تصویربرداری پزشکی ، یادگیری ماشین ، فن آوری های حسگر و امنیت شبکه توجه دارند.

[ad_2]

source