کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings

[ad_1]

این جلد مقالات داوری دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند ، ICIIT 2017 ، است که در دسامبر 2017 در چنای ، هند برگزار شد. 20 مقاله کامل و 7 مقاله کوتاه با دقت از میان 117 شرکت کننده انتخاب شد. این ویژگی شامل جستجوی اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) است و در بخشهای موضوعی زیر سازماندهی شده است: امنیت اینترنت اشیا؛ اینترنت اجتماعی اشیا؛ شبکه ای از موارد ، خدمات و برنامه های کاربردی اینترنت اشیا.

[ad_2]

source