کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840

[ad_1]

این مجموعه از سیزده مقاله به سفارش ویژه محققان بین المللی نگاهی تازه به تأثیر عمیق جنگ شبه جزیره بر ادبیات و فرهنگ رمانتیک انگلیس دارد. این فصل ها به طور ماهرانه ارزیابی ارزش اسپانیا توسط شاعران قرن نوزدهم مانند لرد بایرون ، ویلیام وردزورث ، رابرت سوتی ، سنت کالریج ، شیلی ها و فیلیشیا هیمانس را بررسی می کند ، در مقابل دیدگاه روشنگری اسپانیا به عنوان یک کشور عقب مانده در حال انحطاط. عناوین مورد بحث شامل دیدن اسپانیا در داستانهای گوتیک ، تجربیات اسپانیایی در تبعید است که با درگیری والنتین دو ژانوس و جوزف بلانکو وایت و رویکرد نویسندگان زن انگلیسی به رمان شبه جزیره مشهود است. اسپانیا در رمانتیسم بریتانیا: 1800-1840 قرائت اساسی برای دانشمندان و علاقه مندان به ادبیات رمانتیک و تاریخ اسپانیا است.

[ad_2]

source