کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction

[ad_1]

این کتاب یک روش درمانی مستقل از روشهای اجزای محدود تصادفی را ارائه می دهد. این به خواننده کمک می کند تا زمینه محکمی در مورد تجزیه و تحلیل تصادفی و قابلیت اطمینان سیستم های ساختاری ایجاد کند و مهندسین را قادر می سازد تا در صورت عدم اطمینان ، تجزیه و تحلیل و طراحی بهتر مفاهیم را انجام دهند. این کتاب مباحث اساسی مکانیک تصادفی محاسباتی را با تأکید بر تجزیه و تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری تحت روش اجزای محدود در بر می گیرد. مخاطبان هدف عمدتاً متشکل از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی متخصص در مهندسی سازه هستند اما این کتاب همچنین می تواند مورد استفاده مهندسان عملی و کارشناسان تحقیق قرار گیرد.

[ad_2]

source