کتاب Stories of Identity among Black, Middle Class, Second Generation Caribbeans : We, Too, Sing America

[ad_1]

این جلد بررسی می کند که چگونه مهاجران کارائیب سیاه پوستان ، طبقه متوسط ​​و نسل دوم مهاجران اغلب در بحث های معاصر درباره نژاد ، تحرک اقتصادی سیاه پوستان و جوامع مهاجر در ایالات متحده نادیده گرفته می شوند. Yndia S. Lorick-Wilmot با تكیه بر یك قوم نگاری غنی ، با بررسی تجارب این نسل در ساختارهای چالش ظلم و ستم به عنوان كودكان بزرگسال مهاجران كارائیب پس از سال 1965 و به عنوان بخشی مهم از طبقه متوسط ​​آمریکایی آفریقایی تبار ، به این مستمر ناپدید شدن توجه می كند. او داستان های جذاب از شرکت کنندگان در مورد عملکرد هویت آنها در محیط های عمومی و خصوصی – از جمله معنای “سیاه بودن و ساختن آن در آمریکا” را بیان می کند؟ علاوه بر محدودیت های نژادی ، جنسیتی و طبقاتی ، آنها به عنوان بخشی از جامعه فراملی بزرگتر با آن روبرو هستند.

[ad_2]

source