کتاب Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-based Quantum Dot Heterostructures : Applications for High-performance Infrared Photodetectors

[ad_1]

این کتاب اثرات رشد متوقف یا زمان رسیدن به بلوغ را بر خصوصیات نقطه کوانتومی (QD) بررسی می کند. این اثرات درمان سریع ترموپلاستیک پس از رشد (RTA) بر خصوصیات تک لایه QDs را پوشش می دهد. اثرات درمان سریع ترموپلاستیک پس از رشد (RTA) بر خصوصیات تک لایه QD مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب بینشی در مورد ساختارهای ناهمگن QD InAs / GaA دو لایه با لایه های فاصله بسیار نازک را ارائه می دهد و در مورد حداقل ضخامت های فاصله مورد نیاز برای توسعه ساختارهای ناهمگن QD لایه دو لایه به صورت الکترونیکی بحث می کند. این تکنیک ها ساختارهای ناهمگن دو لایه را نسبت به ساختارهای QD ناهمگن تک لایه و چند لایه انتخاب بهتری می کند. سرانجام ، این کتاب در مورد یک تکنیک رشد لایه زیر لایه (SML) برای توسعه QD ها بحث می کند. ثابت شده است که این فناوری جدید به طور قابل توجهی عملکرد دستگاه را بهبود می بخشد. مطالب این مطالعه برای محققان و متخصصان مفید خواهد بود.

[ad_2]

source