کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives

[ad_1]

هدف این کتاب توصیف این است که چگونه یک استاد می تواند یک فضای آموزشی را فراهم کند که به دانشجویان در درک ماهیت علم و مهندسی ، درک مفاهیم علوم و مهندسی و حل مشکلات دروس علوم و مهندسی کمک کند. این کتاب بر اساس مقالاتی است که در تحقیقات آموزشی علوم منتشر شده است ، که مبتنی بر تحقیقات آموزشی (کمی و کیفی) است که توسط نویسنده طی سالهای طولانی انجام شده است.

[ad_2]

source