کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR

[ad_1]

در این کتاب ، گرگور وبر به سازمان ها و طیف وسیعی از چالش های آنها از جمله بهره وری انرژی و پایداری می پردازد. تحقیقات وی منجر به یک مدل دو لایه شد که از سازمانها در شیوه های نوآورانه و مسئولیت پذیر کسب و کار پشتیبانی می کند. جایزه “پروژه پایداری 2017” توسط شورای توسعه پایدار دولت آلمان و همچنین جایزه صنعت آلمان 2017.

[ad_2]

source