کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن بخشهای مختلف استفاده از انرژی و فناوریهای قابل استفاده برای آن بخشها ، رویکردی یکپارچه برای تأمین نیازهای انرژی به روشی پایدار ارائه می دهد. این شهرهای هوشمند را با تمرکز بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و منابع انرژی برای تحرک مورد بحث قرار می دهد. همچنین ایده هایی را در مورد مصرف سرانه برای اطمینان از منابع پایدار انرژی و فناوری های کاهش انتشار برای تحرک و برنامه های ثابت به اشتراک می گذارد. برای مورد دوم ، این مطالعه مطالعات موردی مربوط به مصرف انرژی در بخش تولید و همچنین نیازهای انرژی محلی را بررسی می کند. علاوه بر این ، این جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش انرژی و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده را بررسی می کند. این کتاب منبع ارزنده ای برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران خواهد بود.

[ad_2]

source