کتاب Synthetic Biology – Metabolic Engineering :

[ad_1]

این کتاب مروری بر روندهای فعلی بیوتکنولوژی مدرن دارد. هدف این است که همه جنبه های این فن آوری میان رشته ای را پوشش دهد ، جایی که دانش ، روش و تجربه از شیمی ، بیوشیمی ، میکروبیولوژی ، ژنتیک ، مهندسی شیمی و علوم کامپیوتر مورد نیاز است. مجلدات بر اساس موضوع سازمان یافته اند و بحث جامعی از تحولات مربوط به 3-5 سال گذشته را در زمینه مربوطه ارائه می دهند. این مجموعه همچنین به کشف و کاربردهای جدید می پردازد. دوره های ویژه ای به موضوعات انتخاب شده با تمرکز بر محصولات جدید بیوتکنولوژی و فرآیندهای جدید برای سنتز و تصفیه آنها اختصاص یافته است. به طور کلی ، پوشه های خصوصی توسط سردبیران مشهور ویرایش می شوند. با این حال ، ویراستار و ناشر مجموعه همیشه از دریافت پیشنهادات و اطلاعات مکمل خوشحال خواهند شد. نسخه های خطی به زبان انگلیسی پذیرفته می شوند.

[ad_2]

source