کتاب Systems Biology :

[ad_1]

این بخش بر جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم ها به منظور ارائه یک رویکرد نظری جدید با پشتیبانی آزمایشی قوی و متناسب تمرکز دارد. این فصل ها به طور مفصل با مدل سازی ریاضی ، مباحث روش شناختی ، اصلاح رفتار گروهی ، متابولیسم ، پروفایل پویا و مطالعات کمی ریخت شناسی سروکار دارند. این فصل ها که با روش های بسیار موفق هماهنگی مجموعه زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های لازم ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار ، مشاوره در مورد عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده هستند. زیست شناسی سیستم قابل اطمینان و عملی با هدف اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این منطقه حیاتی است.

[ad_2]

source